Μετρήσεις

Υλικό

Βάρος
: :  
: :  

Όγκος
metric
: :  
:  
: :  
US
: :  
:  
: :  

Θερμοκρασία

Μήκος
: :  
: :  
Για να μετατρέψετε Ζάχαρη (π.χ. 240 gr) σε Truvia (stevia):
  1. Στο παράθυρο "Υλικό" επιλέξτε "Ζάχαρη"
  2. Διαιρέστε τη ποσότητα Ζάχαρης που έχετε δια 3 είτε πρόκειται για όγκο ή βάρος (π.χ. 2403 gr = 80gr)
  3. Εισάγετε την ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο
  4. Τα αποτελέσματα σας δίνουν την αντίστοιχη ποσότητα Truvia (π.χ. 95 ml)